Đặt chỗ

Để đặt chỗ, quý khách vui lòng liên hệ theo số: 0913.94.11.94 / 061.8870779

Nhà hàng 126 nhận tổ chức:

126A, Đường Nguyễn Ái Quốc, Tp.Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251.3899979 / 0916.909490 - 0251.3899979

Website: www.nhahang126.com